motionmailapp.com
הרשמה לאמנים המעוניינים לקבל הצעות "קול קורא"
לתערוכות ופרויקטים שיווקיים לאמנותם

* הפרטים נשמרים בסודיות, לשימוש גלריית יוצרים בלבד.

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד *
תחום עיסוק *
* עלות השתתפות לחברי גלריית יוצרים 50 ש"ח ליצירה, במקרה של מכירה 15%עמלה ממחיר המכירה בזיכוי סכום
   ההשתתפות, הגבוה מבינהם (עוסק פטור + 17% מע"מ).
* עלות השתתפות למי שאינו חבר ביוצרים 100 ש"ח ליצירה, במקרה של מכירה 15% עמלה ממחיר המכירה בזיכוי
   סכום ההשתתפות, הגבוה מבינהם  (עוסק פטור + 17% מע"מ).
* התשלום לאמן עבור מכירת היצירה, ינתן לפי תנאי התשלום ללקוח.
* עד 5 יצירות לאמן.
* גלריית יוצרים אינה מתחייבת לקבל כל יצירה למכירה.
* גלריית יוצרים אינה מתחייבת למכירה.
לקריאת תקנון הגלריה - לחץ כאן     |   לקריאת תנאי המכירה - לחץ כאן
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד *
הצטרפו לרשימת התפוצה והשארו מעודכנים
*הפרטים נשמרים בסודיות, לשימוש גלריית יוצרים בלבד.
שליחת יצירה למכירה הפומבית - בטופס הזה
 
כל הזכויות שמורות - Oz Design - רוני עוז ©
אין להשתמש בתוכן או בתמונות מאתר זה למטרות מסחריות או פרטיות
אין להעתיק, לשכפל, לשכתב תוכן או תמונות מאתר זה בכל צורה שהיא כולל מדיה דיגיטלית
אלא אם כן התקבל אישור בכתב מראש מבעלי זכויות היוצרים באתר.