גלריית יוצרים- מכירת אמנות ישראלית | תמונות לסלון - אספנות וליטוגרפיות של גדולי האמנים הישראליים
 
מרדכי אבניאל, צבעי מים, 68 על 47 ס"מ חתום. ממוסגר מידות מסגרת 62 על 83 ס"מ

מרדכי אבניאל, צבעי מים, 68 על 47 ס"מ חתום. ממוסגר מידות מסגרת 62 על 83 ס"מ

המחיר שלנו: $240.00

אהרון אלקלעי. צבעי מים, 69 על 89 ס"מ חתום. ממוסגר

אהרון אלקלעי. צבעי מים, 69 על 89 ס"מ חתום. ממוסגר

המחיר שלנו: $240.00

משה כגן, אקוורל, 34 על 42 ס"מ חתום ממוסגר

משה כגן, אקוורל, 34 על 42 ס"מ חתום ממוסגר

המחיר שלנו: $80.00

ברוך שאטן, שמן על בד, 49 עם 57 ס"מ. חתום, ממוסגר

ברוך שאטן, שמן על בד, 49 עם 57 ס"מ. חתום, ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

מרסל ינקו. ליטוגרפיה, 38 על 61 ס"מ. חתום ממוספר, ממוסגר גודל 57 על 79 ס"מ

מרסל ינקו. ליטוגרפיה, 38 על 61 ס"מ. חתום ממוספר, ממוסגר גודל 57 על 79 ס"מ

המחיר שלנו: $240.00

סמי בריס, ליטוגרפיה, 55 על 33 ס"מ. חתום. ממוספר

סמי בריס, ליטוגרפיה, 55 על 33 ס"מ. חתום. ממוספר

המחיר שלנו: $75.00

סמי בריס, ליטוגרפיה, 42 על 45 ס"מ. חתום. ממוספר

סמי בריס, ליטוגרפיה, 42 על 45 ס"מ. חתום. ממוספר

המחיר שלנו: $75.00

סמי בריס, ליטוגרפיה, 40 על 40 ס"מ. חתום. ממוספר

סמי בריס, ליטוגרפיה, 40 על 40 ס"מ. חתום. ממוספר

המחיר שלנו: $75.00

סמי בריס, ליטוגרפיה, 47 על 35 ס"מ. חתום. ממוספר

סמי בריס, ליטוגרפיה, 47 על 35 ס"מ. חתום. ממוספר

המחיר שלנו: $75.00

גוני פרידלנדר, ליטוגרפיה, 45 על 38 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

גוני פרידלנדר, ליטוגרפיה, 45 על 38 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $90.00

יוסי שטרן, תחריט, AP 43 על 48 ס"מ. חתום. לא ממוסגר

יוסי שטרן, תחריט, AP 43 על 48 ס"מ. חתום. לא ממוסגר

המחיר שלנו: $90.00

אהרון גלעדי, ליטוגרפיה, 36 על 28 ס"מ. חתום , לא ממוסגר

אהרון גלעדי, ליטוגרפיה, 36 על 28 ס"מ. חתום , לא ממוסגר

המחיר שלנו: $80.00

אהרון גלעדי, ליטוגרפיה, 58 על 41 ס"מ. חתום ממוספר, ממוסגר גודל 73 על 56 ס"מ

אהרון גלעדי, ליטוגרפיה, 58 על 41 ס"מ. חתום ממוספר, ממוסגר גודל 73 על 56 ס"מ

המחיר שלנו: $90.00

מרדכי אבניאל, צבעי מים, חתום. ממוסגר מידות מסגרת 61 על 73 ס"מ

מרדכי אבניאל, צבעי מים, חתום. ממוסגר מידות מסגרת 61 על 73 ס"מ

המחיר שלנו: $240.00

פנחס אברמוביץ, צבעי מים, 54 על 66 ס"מ. חתום. ממוסגר

פנחס אברמוביץ, צבעי מים, 54 על 66 ס"מ. חתום. ממוסגר

המחיר שלנו: $240.00

יפה פרלמן, שמן, 61 על 68 ס"מ חתום, ממוסגר

יפה פרלמן, שמן, 61 על 68 ס"מ חתום, ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

ראובן רובין, ליטוגרפיה, 65 על 50 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

ראובן רובין, ליטוגרפיה, 65 על 50 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $320.00

ראובן רובין, ליטוגרפיה, 65 על 50 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

ראובן רובין, ליטוגרפיה, 65 על 50 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $320.00

אורי ליפשיץ, ליטוגרפיה, 51 על 68 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

אורי ליפשיץ, ליטוגרפיה, 51 על 68 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $240.00

משה קופפרמן, ליטוגרפיה, 67 על 50 ס"מ, חתום ממוספר, לא ממוסגר

משה קופפרמן, ליטוגרפיה, 67 על 50 ס"מ, חתום ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

מרסל ינקו. ליטוגרפיה, 43 על 57 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

מרסל ינקו. ליטוגרפיה, 43 על 57 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $180.00

מורדכי ארדון, ליטוגרפיה, 53 על 67 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

מורדכי ארדון, ליטוגרפיה, 53 על 67 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $600.00

דוד שריר, ליטוגרפיה, 45 על 54 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

דוד שריר, ליטוגרפיה, 45 על 54 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

רוזנטל, צבעי מים. 44 על 53 ס"מ חתום. ממוסגר

רוזנטל, צבעי מים. 44 על 53 ס"מ חתום. ממוסגר

המחיר שלנו: $240.00

יפה פרלמן, צבעי מים, 50 על 40 ס"מ. חתום. ממוסגר

יפה פרלמן, צבעי מים, 50 על 40 ס"מ. חתום. ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

ברוך שאטן, שמן על בד, 44 עם 52 ס"מ. חתום, ממוסגר

ברוך שאטן, שמן על בד, 44 עם 52 ס"מ. חתום, ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

יצחק נשר, צבעי מים, 42 על 59 ס"מ. חתום. ממוסגר

יצחק נשר, צבעי מים, 42 על 59 ס"מ. חתום. ממוסגר

המחיר שלנו: $90.00

אלבחר, שמן , 49 על 50 ס"מ. חתום וממוסגר

אלבחר, שמן , 49 על 50 ס"מ. חתום וממוסגר

המחיר שלנו: $90.00

יצחק נשר, צבעי מים, 41 על 57 ס"מ. חתום. ממוסגר

יצחק נשר, צבעי מים, 41 על 57 ס"מ. חתום. ממוסגר

המחיר שלנו: $90.00

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה, 54 על 46 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה, 54 על 46 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

נירה חורב, ליטוגרפיה, 33 על 44 ס"מ. חתום ממוספר, ממוסגר גודל 58 על 59 ס"מ

נירה חורב, ליטוגרפיה, 33 על 44 ס"מ. חתום ממוספר, ממוסגר גודל 58 על 59 ס"מ

המחיר שלנו: $80.00

שמשון הולצמן, רישום גוף ערום. 52 על 42 ס"מ חתום. ממוסגר. מידות מסגרת 59 על 70 ס"מ

שמשון הולצמן, רישום גוף ערום. 52 על 42 ס"מ חתום. ממוסגר. מידות מסגרת 59 על 70 ס"מ

המחיר שלנו: $420.00

שמואל בק, ליטוגרפיה, 33 על 53 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

שמואל בק, ליטוגרפיה, 33 על 53 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $240.00

יוסל ברגנר, ליטוגרפיה, 43 על 58 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

יוסל ברגנר, ליטוגרפיה, 43 על 58 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $240.00

אביגדור סטמצקי. ליטוגרפיה, 50 על 65 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

אביגדור סטמצקי. ליטוגרפיה, 50 על 65 ס"מ. חתום ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $480.00

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה, 47 על 62 ס"מ. חתום ממוספר, ממוסגר גודל 64 על 79 ס"מ

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה, 47 על 62 ס"מ. חתום ממוספר, ממוסגר גודל 64 על 79 ס"מ

המחיר שלנו: $240.00

מרסל ינקו. ליטוגרפיה, 42 על 58 ס"מ. חתום ממוספר, ממוסגר גודל 62 על 78 ס"מ

מרסל ינקו. ליטוגרפיה, 42 על 58 ס"מ. חתום ממוספר, ממוסגר גודל 62 על 78 ס"מ

המחיר שלנו: $380.00

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה, 54 על 43 ס"מ. חתום ממוספר, ממוסגר גודל 63 על 75 ס"מ

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה, 54 על 43 ס"מ. חתום ממוספר, ממוסגר גודל 63 על 75 ס"מ

המחיר שלנו: $150.00

סמי בריס, ליטוגרפיה, 49 על 35 ס"מ. חתום. ממוספר. ממוסגר מידות 66 על 49 ס"מ

סמי בריס, ליטוגרפיה, 49 על 35 ס"מ. חתום. ממוספר. ממוסגר מידות 66 על 49 ס"מ

המחיר שלנו: $120.00

סמי בריס, ליטוגרפיה, 47 על 36 ס"מ. חתום. ממוספר. ממוסגר מידות 63 על 52 ס"מ

סמי בריס, ליטוגרפיה, 47 על 36 ס"מ. חתום. ממוספר. ממוסגר מידות 63 על 52 ס"מ

המחיר שלנו: $120.00

סמי בריס, ליטוגרפיה, 45 על 47 ס"מ. חתום. ממוספר. ממוסגר מידות 60 על 59 ס"מ

סמי בריס, ליטוגרפיה, 45 על 47 ס"מ. חתום. ממוספר. ממוסגר מידות 60 על 59 ס"מ

המחיר שלנו: $120.00

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה 50 על 67 ס"מ. חתום. ממוספר.לא ממוסגר

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה 50 על 67 ס"מ. חתום. ממוספר.לא ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה, 50 על 67 ס"מ. חתום. ממוספר.לא ממוסגר

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה, 50 על 67 ס"מ. חתום. ממוספר.לא ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה 50 על 67 ס"מ. חתום. ממוספר. לא ממוסגר

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה 50 על 67 ס"מ. חתום. ממוספר. לא ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה 50 על 67 ס"מ. חתום. ממוספר. לא ממוסגר

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה 50 על 67 ס"מ. חתום. ממוספר. לא ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה, 50 על 67 ס"מ, חתום, ממוספר, לא ממוסגר

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה, 50 על 67 ס"מ, חתום, ממוספר, לא ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה, 50 על 67 ס"מ. חתום. ממוספר. לא ממוסגר

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה, 50 על 67 ס"מ. חתום. ממוספר. לא ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה 50 על 67 ס"מ. חתום. ממוספר. לא ממוסגר

יחזקאל שטרייכמן, ליטוגרפיה 50 על 67 ס"מ. חתום. ממוספר. לא ממוסגר

המחיר שלנו: $150.00

מספר עמודים: 2
 1  2   הבא