גלריית יוצרים- מכירת אמנות ישראלית | תמונות לסלון - ק'-ת'
 
שאול לברון - צייר

שאול לברון - צייר

שמן על בד , 70 על 90 ס"מ המחיר שלנו: $609.00

שאול לברון - צייר

שאול לברון - צייר

שמן על בד , 70 על 90 ס"מ המחיר שלנו: $567.00

שאול לברון - צייר

שאול לברון - צייר

שמן על בד , 100 על 80 ס"מ המחיר שלנו: $651.00

שאול לברון - צייר

שאול לברון - צייר

שמן על בד , 90 על 70 ס"מ המחיר שלנו: $609.00

שאול לברון - צייר

שאול לברון - צייר

שמן על בד , 70 על 90 ס"מ המחיר שלנו: $609.00

שאול לברון - צייר

שאול לברון - צייר

שמן על בד , 90 על 70 ס"מ המחיר שלנו: $609.00

שאול לברון - צייר

שאול לברון - צייר

שמן על בד , 80 על 60 ס"מ המחיר שלנו: $872.00

שאול לברון - צייר

שאול לברון - צייר

שמן על בד , 41 על 54 ס"מ המחיר שלנו: $203.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק וטכניקה מעורבת על בד, 100 על 150 ס"מ המחיר שלנו: $1,200.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק בטכניקה מעורבת על בד, 80 על 60 ס"מ המחיר שלנו: $700.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק על בד, 130 על 80 ס"מ המחיר שלנו: $930.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק וטכניקה מעורבת על בד, 80 על 80 ס"מ המחיר שלנו: $930.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק וטכניקה מעורבת על בד, 80 על 100 ס"מ המחיר שלנו: $930.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק בטכניקה מעורבת על בד, 80 על 80 ס"מ המחיר שלנו: $800.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק בטכניקה מעורבת על בד, 80 על 80 ס"מ המחיר שלנו: $650.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק על בד, 80 על 150 ס"מ המחיר שלנו: $1,300.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק על בד, 100 על 50 ס"מ המחיר שלנו: $600.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק על בד, 80 על 80 ס"מ המחיר שלנו: $700.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק בטכניקה מעורבת על בד, 50 על 70 ס"מ המחיר שלנו: $580.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק על בד, 80 על 130 ס"מ המחיר שלנו: $980.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק בטכניקה מעורבת על בד, 100 על 130 ס"מ המחיר שלנו: $1,100.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק על בד, 100 על 120 ס"מ המחיר שלנו: $1,050.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק וטכניקה מעורבת על בד 120 על 100 ס"מ המחיר שלנו: $1,250.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק בטכניקה מעורבת על בד, 60 על 80 ס"מ המחיר שלנו: $460.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק על בד, 56 על 71 ס"מ המחיר שלנו: $730.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק על בד, 60 על 80 ס"מ המחיר שלנו: $660.00

שרי אזולאי - ציירת

שרי אזולאי - ציירת

אקריליק וטכניקה מעורבת על בד, 70 על 170 ס"מ המחיר שלנו: $1,300.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

אקריליק על בד 40 על 40 ס"מ המחיר שלנו: $336.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקסמדיה, אקריליק ועלי זהב על בד 30 על 30 ס"מ כפול 2 המחיר שלנו: $378.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקסמדיה, אקריליק ועלי זהב על בד 60 על 100 ס"מ המחיר שלנו: $609.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקסמדיה, אקריליק על בד 80 על 100 ס"מ המחיר שלנו: $683.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקסמדיה, אקריליק ועלי זהב על בד, 40 על 50 ס"מ המחיר שלנו: $378.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקסמדיה, אקריליק ועלי זהב על בד, 40 על 50 ס"מ המחיר שלנו: $378.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקסמדיה, אקריליק ועלי זהב על בד, 30 על 40 ס"מ המחיר שלנו: $336.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקסמדיה, אקריליק ועלי זהב על בד, 40 על 50 ס"מ המחיר שלנו: $378.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקס מדיה, אקריליק על בד, 70 על 50 ס"מ המחיר שלנו: $494.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקס מדיה, אקריליק על בד, 20 על 20 ס"מ כפול 3 המחיר שלנו: $389.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקס מדיה, אקריליק על בד 40 על 50 ס"מ המחיר שלנו: $378.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקס מדיה, אקרייק על בד 20 על 20 ס"מ כפול 4 המחיר שלנו: $504.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקס מדיה, אקרייק על בד 70 על 50 ס"מ המחיר שלנו: $494.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקס מדיה , אקריליק על בד 70 על 50 ס"מ המחיר שלנו: $494.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקסמדיה, אקריליק על בד 100 על 80 ס"מ המחיר שלנו: $650.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקסמדיה, אקריליק על בד 100 על 80 ס"מ המחיר שלנו: $650.00

קארין יוסף - ציירת

קארין יוסף - ציירת

מיקסמדיה, אקריליק על בד 100 על 80 ס"מ המחיר שלנו: $650.00

ראובן אזולאי - צייר

ראובן אזולאי - צייר

אקריליק על בד 70 על 50 ס"מ המחיר שלנו: $1,800.00

ראובן אזולאי - צייר

ראובן אזולאי - צייר

אקריליק על בד 70על 50 ס"מ המחיר שלנו: $1,800.00

ראובן אזולאי - צייר

ראובן אזולאי - צייר

אקריליק על בד 50 על 40 ס"מ המחיר שלנו: $1,600.00

ראובן אזולאי - צייר

ראובן אזולאי - צייר

אקריליק על בד 50 על 40 ס"מ המחיר שלנו: $1,600.00

מספר עמודים: 7
הקודם    2 3 4  5  6 7   הבא