גלריית יוצרים- מכירת אמנות ישראלית | תמונות לסלון - יצירה למכירה פומבית
 *  *
 *  *
 *  *
 *  *
 *  *
 *  *
 * אני מסכים לתקנוני גלריית יוצרים והמכירה הפומבית  *  
אני מאשר שהיצירה מקורית, פרי דימיונו של האמן  *   אני מתחייב שהיצירה תהיה זמינה למכירה עד 14 ימים אחרי המכירה הפומבית  *  
אמן שהוא עוסק פטור ישלם לגלריה בנוסף לעמלה גם את סכום המע"מ 17% ויוציא קבלה  *   אמן שהוא עוסק מורשה ישלם לגלריה עמלת מכירה ויפיק חשבונית כחוק. סכום