גלריית יוצרים- מכירת אמנות ישראלית | תמונות לסלון - מעוניין לתרום יצירה
 *  *
 *  *
 *  *
 *  *
 *  *
 *  *
ידוע לי שבהעברת היצירה, אני מצטרף לפרסום יצירה לתרומה, ומאשר לפרסמה בכל מדיה  *  
אני מאשר שהיצירה מקורית, פרי דימיונו של האמן  *