גלריית יוצרים- מכירת אמנות ישראלית | תמונות לסלון - הזמנת עבודה - הצטרפות למכירה מיוחדת

טופס זה מהווה הסכם והזמנת עבודה - לפרסום יצירות במכירה מיוחדת באתר גלריית יוצרים
המכירה תתקים באתר החל מספטמבר ועד סוף דצמבר 2018

 *  *  *
 *    *
 *  *  *  *
 *  *  *  *
 *  *  *  *
 *    *    *    *  
 * התשלום אינו מתבצע דרך האתר (יבוצע רק לאחר אישור הועדה)  *    *
 * Select Date  *    *